Kerk, Oostum

PLaats :
Oostum, Oostummerweg

Architect :
Niet van toepassing

Aard van het gebouw :
Romaans kerkje uit ca 1250

Opdracht :
Fred Oosterhuis Photography heeft deze fotoserie in eigen beheer gemaakt.