Hogekwartier, nieuwbouw veld 2

Al meer dan tien jaar is De Alliantie in het kader van ‘Amersfoort Vernieuwt’ aan het werk om de nieuwe wijk het Hogekwartier vorm te geven. Binnen ‘Amersfoort Vernieuwt’ werken de gemeente en de woningcorporaties de Alliantie en Portaal samen aan de verbetering en vernieuwing van een aantal wijken aan onder meer de oostkant van Amersfoort. Voor het Hogekwartier hebben ze gezamenlijk een plan uitgewerkt dat deze wijk de komende jaren een nieuw aanzicht zal geven en voor huisvesting zal zorgen voor vele huishoudens en kleine bedrijven. In totaal zijn er acht woonvelden en een zwembad gepland aan weerszijden van de Hogeweg tot aan het kruispunt met de ringweg.

LEVS ontwerpt in het Hogekwartier het plan Hogeweg veld 2. Een in hoogte oplopend bouwblok eindigt in een toren met een landmarkfunctie. Koop- en huurwoningen en een zorgfunctie omzomen een hof dat zich op een parkeergarage bevindt.

De Hogeweg kruist in de nieuwe opzet ongelijkvloers de Buurtas en geeft de oostelijke entree van het centrum van Amersfoort een nieuwe impuls met veel wonen en een nieuw topsportbad. De bestaande naoorlogse wijk wordt daarvoor gedeeltelijk gesloopt. Ons gebouw vormt samen met veld 1 (Jeroen Schipper Architecten) de entree van het gebied.

Veld 2 heeft een gevarieerd woonprogramma en reageert met zijn architectuur op de verschillende kanten waar het aan grenst. Daardoor kent het plan een grote mate van differentiatie in korrel en schaal. Grondgebonden woningen met tuin en lichte appartementen met grote balkons liggen aan een gemeenschappelijk groen ingericht dek. De toren op de hoek markeert straks de nieuwe entree. Een palet aan bakstenen in aardse tinten parcelleert het blok, maar maakt het tegelijkertijd een samenhangend geheel.

Fred Oosterhuis Photography heeft van de Alliantie en Van Wijnen opdracht gekregen om het gehele bouwproces in beeld te brengen.

Bouwproces Architectuur


Projectboek

Timelaps