Het Groene Huis, Amersfoort

Het oude hoofdgebouw van het Centrum voor Natuur en Milieu-educatie (CNME) is in september 2010 door brand totaal verwoest. Op 3 december 2014 is gestart met de bouw van een nieuw, uiterst duurzaam gebouw. De naam voor het nieuwe gebouw is ’ Het Groene Huis’.

Na het winnen van een gesloten prijsvraag heeft Onix in Amersfoort het nieuwe gebouw van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) ontworpen. Het gebouw staat op landgoed Schothorst, een groene long in een stedelijke omgeving.

De positionering van het nieuwe gebouw op het landgoed sluit aan op de stedenbouwkundige uitgangspunten van de bebouwing en reageert op de landschappelijke inrichting van het landgoed. Voor de oriëntatie is gelet op de natuurverschijnselen, zo is bijvoorbeeld het grootste dakvlak gericht naar het zuiden en het interieur gericht op het open weidelandschap.

Een belangrijk uitgangspunt voor het CNME is low-tech duurzaamheid. Dit betekent dat er zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van natuurkundige principes. Denk aan een zonneschoorsteen of grondbuisventilatie. Zo is het aantal installaties beperkt.

Het gebouw is voor een groot deel opgetrokken uit hout; een houten gebintenconstructie en een houten afwerking op de gevel en het dak.

Fred Oosterhuis Photography heeft van de Gemeente Amerfoort opdracht gekregen om het gehele bouwproces in beeld te brengen.

Bouwproces Architectuur


Projectboek

‘Making of ‘ video