Meander Medisch Centrum, locatie Elisabeth

De voormalige ziekenhuislocatie van het Meander Medisch Centrum aan de Heiligenbergerweg, de Elisabethlocatie, krijgt na de sloop van het oude ziekenhuis een groene inrichting.

In 2013 heeft een kerngroep van betrokken bewoners en ambtenaren samen een inrichting-en-beheerplan gemaakt voor het gebied. In december 2013 is het plan, samen met het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied, vastgesteld door de gemeenteraad. U vindt het plan op de website www.elisabethgroen.nl. Na de sloop van het ziekenhuis kan de herinrichting starten.

De Stichting Elisabeth Groen, een groep nauw bij het gebied betrokken bewoners, heeft inmiddels de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de inrichting en tien jaar beheer van de gemeente overgenomen. Hierin trekt de stichting nauw op met de gemeente, die juridisch en financieel verantwoordelijk blijft.

Schoorsteen met ketelhuis van het Sint Elisabeth Ziekenhuis uit 1967, aan de Heiligenbergerweg, blijft behouden en wordt in het groenplan opgenomen.

 

Hier vindt u een serie foto’s van deze locatie