MMC, Lichtenberg-locatie

PLaats :
Amersfoort, Hugo de Grootlaan / Vondellaan

Eigenaar :
gemeente Amersfoort

Toekomst gebouw :
Het complex is in 2018-2020 gesloopt, terrein wordt opnieuw verkaveld. De nieuwe bouwkavels worden verkocht.

Opdracht :
In september 2015 zijn fotografen in gelegenheid gesteld om een halve dag in dit leegstaande ziekenhuis te fotograferen. Fred Oosterhuis Photography heeft toen deze serie in eigen beheer gemaakt.