Defensieterrein Overste den Oudenlaan, Utrecht

Waar vroeger het Defensieterrein lag, achter het Jongeriuscomplex aan het Merwedekanaal, bouwt de gemeente een nieuwe stadswijk. Het plangebied voor deze herontwikkeling omvat naast het voormalige Defensiecomplex ook de door de gemeente aangekochte locaties Geurts en Laven en een viertal vrijstaande dienstwoningen langs de Overste den Oudenlaan. De woningen zijn echter niet in te passen in het plan en zullen ten behoeve van de realisatie van het plan te zijner tijd moeten worden verworven. Beoogd gebiedsontwikkelaar BPD/ASR is verantwoordelijk voor  het maken van een Stedenbouwkundig Plan, woningontwerpen en een inrichtingsplan voor de herontwikkeling van terrein tot een stadswijk met 450 tot 550 woningen. Onderzocht wordt nog of er ruimte is voor maximaal 600 woningen. De gemeente heeft vooral een toetsende en faciliterende rol. Daarbij staat de ambitie centraal om te komen tot een gezonde en duurzame toekomst voor de Merwedekanaalzone.  Dat vertaalt zich in de opgave voor een autoluwe stadswijk waarbij een groene, gezonde en veilige leefomgeving uitgangspunt is. Uiteraard wordt in de plannen optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten van het Merwedekanaal.

Naar verwachting kunnen de eerste bewoners begin 2019 intrekken.

Fred Oosterhuis Photography heeft in opdracht van BPD  het Defensiecomplex vlak voor de sloop gefotografeerd.

Hier vindt u een serie foto’s van deze locatie