Nijenoord 1, Utrecht

In de oorspronkelijke architectuur van het Detamkantoor van Dirk Roosenburg (1887-1962) speelt de horizontaal opgespannen gevelopzet een belangrijke rol. De luciditeit van de glasstroken en de horizontaliteit van de verfijnde borstweringen worden geaccentueerd door de afwijkende elementen: dichte kopvlakken en ranke erkers.

Het zijn te respecteren  karakteristieken van een gebouw met een culturele erfgoedwaarde. De architectuurhistorische kwaliteit is nog steeds zichtbaar in het nauwkeurige werk van deze gewaardeerde vakbroeder, ook al is de oorspronkelijke gevel niet meer intact en werd in 1978 een torenvolume toegevoegd.

In de transformatie van het gebouw naar een woonfunctie is deze gevel echter om bouwtechnische en bouwfysische redenen niet te handhaven. Maar in een nieuwe gevel werd  gekozen om de erfgoedkwaliteit van het oorspronkelijke concept van de gevelarchitectuur te behouden en versterken. Daarom zijn de glasstroken ontworpen in transparante continu├»teit, is in de nieuwe borstweringsstroken het detail van de klampsteen teruggebracht, zijn de balkons hierin ge├»ntegreerd en spreken dezelfde taal en behouden de erkers en kopvlakken hun accentwerking. Waar de laagbouw horizontaal is opgespannen, krijgt de toren een afgeleide verticaliteit. Deze is tegelijk ook de scheidslijn in de differentiatie van woningtypes.

Deze fotoserie is in eigen beheer gemaakt, vlak voordat het schoolgebouw is getranformeerd naar appartementen.