Vastgoed

Typisch aan vastgoedfotografie is het gebruik van een gecontroleerd perspectief: verticale lijnen worden parallel gehouden. De vertekening die normaal optreedt wanneer een foto gemaakt wordt vanuit een lagere (of hogere) positie, wordt door nabewerking softwarematig weggewerkt. De vertekening softwarematig wegwerken levert altijd iets kwaliteitsverlies op om er over het algemeen beeldpixels door de software worden toegevoegd. Daar staat echter tegenover dat dit sneller werkt.

Voor vastgoedfotografie maak ik geen gebruik van extra  lichtbronnen. Het karakter van een gebouw komt in aanwezig licht het beste naar voren. Ik fotografeer op een moment dat het aanwezige licht zo geschikt mogelijk is om het gebouw in één sessie te fotograferen. Dat kan overigens op elk moment van de dag zijn.