Informatie Gebiedstransitie

Duurzaam gebruikmaken van gebieden betekent dat we deze niet uitputten, maar er juist optimaal van genieten. Zowel wij als de generaties na ons.

Duurzaam gebruikmaken van gebieden betekent dat we deze niet uitputten, maar er juist optimaal van genieten. Zowel wij als de generaties na ons.

Een gebied kan van functie veranderen, maar zou daardoor niet onbruikbaar moeten worden. Daarom is het belangrijk dat er nu al rekening gehouden wordt met deze veranderingen. Met een toekomst waarin de industrie duurzaam produceert, flexibele woningen voor verschillende generaties staan, cultuurhistorische schatten behouden blijven en opbrengsten uit gebieden lokaal worden geïnvesteerd.

Ga direct naar “Gebiedstransitie”