Specialismen van Fred Oosterhuis Photography

Bouwproces
Het bouwproces is de overgang van prille ideeën en losse bouwmaterialen naar architectonisch mooie gebouwen om in te wonen en te werken.

Architectuur
Volgens het vroegste overgeleverde werk over het onderwerp, “Over architectuur” van de Romein Vitruvius, is de architectuur gestoeld op drie principes: schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. Architectuur is de balans tussen deze drie elementen, waarbij geen van drieën dus overheersend is ten opzichte van de andere twee.

Vastgoed
Vastgoed, ook onroerend goed of onroerende zaak genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. De term vastgoed of onroerend goed verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van deze goederen.

Gebiedstransitie
Gebiedstransitie is het duurzaam en efficiënt gebruik van ruimte en landschap. Nederland bouwt tegenwoordig niet meer in het weiland, maar ín de stad.

Herbestemming
Herbestemming betekent nieuwe kansen voor oude gebouwen.

Leegstaand vastgoed
Leegstaand vastgoed is vastgoed dat zijn functie heeft verloren, maar nog wel fysiek aanwezig is. Het is er nog wel, maar er wordt niets mee gedaan.

(Bouw-)Kunst
Tijdens mijn werk als bouwkundig fotograaf kom ik regelmatig beelden tegen die mij inspireren tot het maken van bouwgerelateerde kunt, Bouw-kunst dus.