Herbestemming

Herbestemming betekent nieuwe kansen voor oude gebouwen.

Gebouwen worden vaak voor een bepaalde functie gebouwd. In de loop van de tijd kunnen gebouwen door diverse oorzaken hun functie verliezen. Om verval van deze leegstaande panden te voorkomen moet er een nieuwe functie worden gezocht. Veel voorkomende herbestemmingen zijn een culturele bestemming, bedrijfsverzamelgebouw of woonfunctie.

Fred Oosterhuis Photography kan zo’n herbestemming in al zijn facetten in beeld brengen.