Realisatie van Eemfront

Plaats :
Amersfoort, Geldersestraat

Opdrachtgever :
Rovase

Architect :
ZEEP architects and urban designers

Aannemer :
Het plan is nog niet in uitvoering

Aard van het werk :
Het realiseren van de ontwikkeling “Eemfront“.

Opdracht :
Fred Oosterhuis Photography zal deze realisatie in beeld brengen.