Warner Jenkinson

Fred Oosterhuis Photography heeft op 13 september 2013 het oudste deel van het complex, het deel waar onder andere de droogovens staan, gefotografeerd.
De arbeidsomstandigheden in dit deel van de fabriek waren zó slecht, dat Theo van der Hoeven van mening was dat hiervan beelden voor het nageslacht bewaard moesten blijven. In 2006 heb ik daarom een serie op film, dus analoog, gemaakt.
De hier getoonde beelden zijn in 2013 in eigen beheer gemaakt, maar kunnen nu als startpunt worden gebruikt bij het in beeld brengen van de transitie van dit complex.

De overzichtsfoto waar deze serie mee begint is overigens uit juni 2021.