Gebiedstransitie Warner Jenkinson

De beelden van de transitie van het Warner Jenkinson complex zijn in drie delen verdeeld. Het eerste deel laat een reportage zien uit september 2013. Op verzoek van één van de toenmalige gebruikers van het complex, de in 2012 overleden beeldend kunstenaar Theo van der Hoeven, is het oudste deel van het complex in door mij in 2006 in beeld gebracht, toen nog analoog. De hier getoonde beelden heb ik in 2013 opnieuw gemaakt, maar nu met mijn professionele, digitale camera.

Het tweede deel laat zien hoe door het strippen en slopen van de nieuwere bebouwing het oudste en meest waardevolle deel van het complex als het ware wordt uitgepeld.

Het derde en laatste deel laat de realisatie van de nieuwe ontwikkeling van Rovase zien. Op dit moment worden deze pagina nog geen beelden getoond omdat er nog niet met deze realisatie is gestart. De foto op die pagina geeft de huidige stand van zaken weer.