Liendert, transitie Zonneparel

In Liendert is het gebied rondom de voormalige scholen De Wiekslag en De Windroos heringericht onder de naam ABC Liendert.Dit gebied wordt begrenst door de Wiekslag, de Vinkenbaan en de Leeuwerikstraat.

De schoolgebouwen van obs De Wiekslag en de pcbs De Windroos zijn gesloopt, het basketbalveld is opgeruimd en hebben plaats gemaakt voor het nieuwe gebouw van De Zonneparel.

ABC-cluster De Zonneparel met basisscholen De Windroos, De Wiekslag, buitenschoolse opvang, peuterschool, gymzaal en ruimte voor ontmoeting

Hier vindt u  foto’s van de transitie van dit project
Hier vindt u architectuurfoto’s van dit project