Liendert, transitie Vogelnest

Op de plek van de speeltuin het Vogelnest realiseerde de Alliantie een wooncomplex met appartementen. Het is de bedoeling om in dit complex naast reguliere woningbouw ook een wooninitiatief voor jongvolwassenen met autisme (ASS) te realiseren. Dit wooninitiatief is opgezet vanuit stichting De Grasboom. Ouders hebben zich verenigd in de stichting STEGE en werken samen met de Alliantie aan realisatie van een passende woonvorm, waarin het mogelijk is om zelfstandig te wonen met ambulante begeleiding op maat.

Hier vindt u foto’s van de transitie van dit project