Gebiedstransitie Liendert, Amersfoort

Na de Tweede Wereldoorlog begon men met de aanleg van de woonwijk Liendert. De bouw van nieuwe woonwijken was in het kader van de wederopbouw noodzakelijk. Voor juist dit gebied werd gekozen om de sinds de 19e eeuw ontstane scheefgroei in de stadsuitbreiding te corrigeren. Door de komst van het Valleikanaal kon nu ook in het noorden en in het oosten worden gebouwd. Daardoor zou het stadscentrum weer in het midden van de stad komen te liggen. Begin jaren zestig werden de bouwplannen voor de wijk Liendert vastgesteld. In 1964 waren de eerste woningen gereed.

De wijk kent een rechthoekig wegenstelsel met groenstroken. In de jaren zestig was dat een nieuw concept. De hoofdwegen zijn geori├źnteerd op de Onze Lieve Vrouwetoren in het centrum van Amersfoort.

Aan het begin van de 21e eeuw gold Liendert als een achterstandswijk.  Recent worden in Liendert flats gesloopt om plaats te maken voor nieuwe laagbouw. Ook is er een nieuw schoolgebouw verschenen, de ABC Liendert. De oude schoolgebouwen hebben plaats gemaakt voor woningbouw.

<< Overzicht van de projecten in Liendert
Lienlaer (1)


Wiekslag (2)

Liendertseweg (3) Vogelnest (4)
Pelikaanstraat (5)


De Horsten (6)

De Zonneparel (7) Verplaatsen Lidl