Hogeweg, Liendert en Schuilenburg

Tot aan het begin van de 21e eeuw was rondom de Hogeweg veel grasland en enige bedrijvigheid van kwekerijen en maneges. Eind vorige eeuw begon Amersfoort Vernieuwt hier met het plannen van nieuwbouw. De bestaande naoorlogse wijken Schuilenburg en Liendert zijn daarvoor gedeeltelijk gesloopt.

Deze fotoserie toont een impressie van de situatie zoals deze was voordat met de uitvoering van het Hogekwartier is begonnen. Dit fotowerk dateert van 2013.