Gebiedstransitie Hogeweg, Amersfoort

Tot aan het begin van de 21e eeuw was rondom de Hogeweg veel grasland en enige bedrijvigheid van kwekerijen en maneges. Eind vorige eeuw begon Amersfoort Vernieuwt hier met het plannen van nieuwbouw.

Al meer dan tien jaar is De Alliantie in het kader van ‘Amersfoort Vernieuwt’ aan het werk om de nieuwe wijk het Hogekwartier vorm te geven. Binnen ‘Amersfoort Vernieuwt’ werken de gemeente en de woningcorporaties de Alliantie en Portaal samen aan de verbetering en vernieuwing van een aantal wijken aan onder meer de oostkant van Amersfoort. Voor het Hogekwartier hebben deze partijen gezamenlijk een plan uitgewerkt dat deze wijk de komende jaren een nieuw aanzicht zal geven en voor huisvesting zal zorgen voor vele huishoudens en kleine bedrijven. In totaal zijn er acht woonvelden en een zwembad gepland aan weerszijden van de Hogeweg tot aan het kruispunt met de ringweg.

De Hogeweg kruist in de nieuwe opzet ongelijkvloers de Buurtas en geeft de oostelijke entree van het centrum van Amersfoort een nieuwe impuls met veel wonen en een nieuw topsportbad. De bestaande naoorlogse wijk wordt daarvoor gedeeltelijk gesloopt. Het gebouw op veld 2 (LEVS architecten) vormt samen met het gebouw op veld 1 (Orange Architects) de entree van het gebied.