Aanleg van het Park

Plaats :
Amersfoort, Heiligenbergerweg/Gasthuislaan

Opdrachtgever :
Stichting Elisabeth Groen i.s.m. de gemeente Amersfoort

Landschapsarchitect :
Haver Droeze, Amersfoort

Aannemer / Hovenier :
Smink Infra / SIGHT Landscaping

Aard van het werk :
Aanleg infra voor het park Elisabeth Groen/ aanbrengen beplanting i.s.m. inwoners Amersfoort

Opdracht :
Fred Oosterhuis Photography heeft dit werk i.o.m. Stichting Elisabeth Groen in eigen beheer gefotografeerd.