Gebiedstransitie Elisabeth-locatie, Amersfoort

In het zuiden van Amersfoort, onder park Randenbroek, wordt op het terrein van de voormalige Elisabeth-locatie van het Meander Medisch Centrum een uniek stadspark ontwikkeld: park Elisabeth Groen. Uniek, omdat de plannen voor dit park vanaf de start werden ontwikkeld in gelijkwaardige samenwerking met betrokken buurtbewoners. Maar wat park Elisabeth Groen pas écht uniek maakt, is dat ook het beheer van het park aan de bewoners van Amersfoort, is toevertrouwd. Park Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor én door bewoners noemen.

Parkhuis Amersfoort b.v. realiseert op dit terrein Het Parkhuis. Het monumentale pand dat vroeger het ketelhuis van het Elisabeth Ziekenhuis was, is door toedoen van SIESTA op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Het ketelhuis en de bijbehorende 40 meter hoge schoorsteen is hierdoor behouden gebleven en wordt nu een bruisende plek in de wijk.