De Hoef West, project B10a

Met de transformatie van de Lichtpenweg 6 levert de Alliantie Ontwikkeling een bijdrage aan de woningbouwopgave van Amersfoort, het oplossen van de kantorenleegstand en het verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van het kantorengebied De Hoef-West.

Bij de herbestemming van de Lichtenpenweg 6 wordt een mix aan woningen gerealiseerd. In het gebouw realiseert de Alliantie ca. 50 sociale huurwoningen en tussen de 75 en 100 kamerwoningen (onzelfstandige woonruimte). De bewoners van deze kamerwoningen delen faciliteiten zoals keuken en sanitaire voorzieningen. Op termijn kunnen de kamerwoningen worden omgebouwd tot sociale huurwoningen.

Daarnaast realiseert BPD ruim 80 koopappartementen in de vrije sector van verschillende omvang. De uitwerking van deze plannen de komende tijd plaats. De wens van de betrokken partijen tot het combineren van functies en het toevoegen van voorzieningen en levendigheid wordt, met een horecavoorziening aan de (fiets)entree van De Hoef, hiermee ingevuld.