Gebiedstransitie De Hoef-West

De Hoef in Amersfoort is nu nog vooral een kantoorgebied met een aantal grote onderwijsinstellingen. Het plan is om dit gebied de komende jaren te veranderen in een stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen.

In De Hoef zijn veel ondernemingen en kantoren gevestigd. Ook studenten maken gebruik van de voorzieningen in het gebied. De gemeente wil daarnaast een flink aantal woningen in De Hoef realiseren, via nieuwbouw en in bestaande panden. De bedoeling is dat ongeveer 35 procent hiervan geschikt is voor sociale huur. De gemeente denkt hier met verschillende betrokken partijen over na. Daarbij wordt onder meer gekeken naar duurzaamheid, mobiliteit en openbare ruimte. Het idee is dat De Hoef een herkenbare, aansprekende identiteit krijgt.