Gebiedstransitie

Duurzaam gebruikmaken van gebieden betekent dat we deze niet uitputten, maar er juist optimaal van genieten. Zowel wij als de generaties na ons.

Een gebied kan van functie veranderen, maar zou daardoor niet onbruikbaar moeten worden. Daarom is het belangrijk dat er nu al rekening gehouden wordt met deze veranderingen. Met een toekomst waarin de industrie duurzaam produceert, flexibele woningen voor verschillende generaties staan, cultuurhistorische schatten behouden blijven en opbrengsten uit gebieden lokaal worden geïnvesteerd.

Ik heb een paar voorbeelden in beeld kunnen brengen, bijvoorbeeld bij de Elisabeth-locatie in Amersfoort waar een stenige omgeving teruggegeven wordt aan de natuur. Of aan de Puntenburgerlaan in Amersfoort, waar een kantoor plaats maakt voor wonen. Of in Leusden bij AFAS, waar een oud jaren 70 gebouw plaats maakt voor een super duurzame locatie voor AFAS Software.

Het zijn maar enkele voorbeelden van de gebiedstransitie als onderdeel van de circulaire economie.