Zonneparel, Amersfoort

De Zonneparel maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling ABC-Liendert en omgeving dat wordt uitgevoerd binnen het programma Amersfoort Vernieuwt. Dit heeft tot doel om een impuls te geven aan de wijk. Een multifunctioneel cluster waar kinderen, hun ouders en wijkbewoners met plezier komen en het toevoegen van nieuwe, kwalitatief goede woningen draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk. Dit project heeft De Gouden Kikker Award 2014 van ABC Nova gewonnen.

Bij dit project (ABC – Cluster Liendert) stonden het gebruik en de gebruikers centraal. In nauwe samenwerking met de gebruikers en de buurt is het gebouw ontworpen als een ontmoetingsplaats voor de wijk. Een plek waar kinderen kunnen worden opgevangen, kennis kan worden gedeeld, waar een moderne en natuurlijke speelplek voor de scholen en de wijk verrijst en vooral ook ruimte is voor informele ontmoetingen (buurtcafé) en andere activiteiten.

Vanuit de duurzaamheidsgedachte heeft de gemeente hoge eisen gesteld aan het klimaat en de duurzaamheid van het gebouw. Dit resulteerde in een school conform Frisse Scholen Klasse B en een GPR-score van gemiddeld 9 op de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Hierbij wordt zelfs een score van 10 op het thema energie behaald.

De Zonneparel is een ontwerp van Jorissen Simonetti architecten uit Rijssen.

Hier vindt u een serie architectuurfoto’s van dit project