Kerk, Oostum

Het wierdedorp Oostum is ontstaan in de middeleeuwen. De wierde is nu vrijwel verlaten en grotendeels afgegraven tussen 1905 en 1913. Oostum is een beschermd dorpsgezicht en ligt aan het Pieterpad.

De wierde dateert uit de IJzertijd of later en ligt op een oude kwelderwal. Mogelijk wordt de plek echter al langer bewoond, daar bij boringen ten oosten van de wierde in 1971 mogelijk een vlaknederzetting-stadium is aangetroffen.

Het rechtgesloten kerkje stamt grotendeels uit de 13e eeuw. Ongeveer een eeuw jonger zijn de smalle westtravee en de dwarsstaande toren. Het zadeldak van de toren komt uit de 16e eeuw.

De bijzondere luidklok gegoten door Henrik Kokenbacker Is aangekocht voor 100 carolie guldens van de kerk van Feerwerd. De klok is rijk versierd met afbeeldingen van de 7 apostelen, Jezus aan het kruis en verschillende bijbeltaferelen. Door het gebruik van verschillend gekleurde dakpannen (monnikken en nonnen) zijn patronen zichtbaar: een Grieks kruis, een Christusmonogram.

Deze fotoserie is in eigen beheer gemaakt.