Hogekwartier, veld 1, Amersfoort

Het eerste bouwblok dat is gerealiseerd in het Hogekwartier, ten noorden van de Hogeweg, is ontworpen door Jeroen Schipper Architecten, in opdracht van de Alliantie Ontwikkeling.

Dit eerste plandeel bestaat uit een mix van verschillende functies en bouwdelen, in de vorm van een gesloten bouwblok dat op een verdiepte parkeergarage, rondom een groene binnenruimte is gelegen. Het totale programma bestaat uit 90 huur- en koopwoningen, een hostel voor drugsverslaafden voor het Leger des Heils en bedrijfsruimten en kleinschalige commerciële voorzieningen in de plinten aan de Buurtas en de Hogeweg.

Het ontwerp zoekt zowel aansluiting bij de typologie van het nieuwe stedenbouwkundige plan, met zijn gesloten bouwblokken die zijn opgebouwd uit verschillende programmatische korrels, als bij de beeldtaal van de wederopbouwarchitectuur in de directe omgeving, met zijn lichte kleurstelling en witte betondetails. Daarbij is een evenwichtige adressering van de woningen, het hostel en de bedrijfsruimten een belangrijk uitgangspunt geweest. Alle buitenzijden van het bouwblok worden geactiveerd door het maken van entrees; zowel aan de kleinere straatjes, als aan de meer publieke ruimten zoals de Hogeweg en de Buurtas. De binnentuin is daarentegen juist een oase van rust en groen, waar alle woningen op uitkijken, en waar ruimte is voor individuele tuinen en een grote collectieve tuin.

Fred Oosterhuis Photography heeft in opdracht van de Alliantie Ontwikkeling 200 fotoboeken geleverd. Dit project is in dát kader gefotografeerd. (Dit boek is HIER te bekijken)

De serie architectuurfoto’s zijn in opdracht van JSA gemaakt.