Architectuur in Hogekwartier

Hogekwartier is het gebied aan de noord- en zuidzijde van de Hogeweg tussen het Valleikanaal en de snelweg A28. In dit gebied waren een aantal tuincentra gevestigd en stonden er oude flats en een sporthal.

In het kader van Amersfoort Vernieuwt is het gebied grondig aangepakt en als nieuw stadsgebied Hogekwartier ontwikkeld. Het stedenbouwkundig plan voor Hogekwartier is gemaakt door KCAP en voorziet in een nieuw sportcomplex en ruim 840 woningen en wat bedrijfsruimten, verdeeld over 8 woonvelden.

De situatie hieronder geeft aan welke architecten betrokken zijn bij de realisatie van Hogekwartier

Situatie Hogekwartier